Poczucie własnej wartości – skąd się bierze?

Poczucie własnej wartości i jego budowanie jest procesem wieloetapowym, ale najwięcej dzieje się w nim w pierwszym okresie życia człowieka. Być może rodzi się w Tobie sprzeciw na myśl, że to, co stało się kiedyś w Twoim życiu, na co nie miałeś wpływu, ma decydować o tym, jaki jesteś i jak się ze sobą teraz czujesz.

Warto więc podkreślić, że choć wczesne dzieciństwo ma duży wpływ na człowieka, nie definiuje go do końca życia. Na przestrzeni lat gromadzisz doświadczenia, refleksje, poznajesz ludzi, podejmujesz różne decyzje, co pozwala na rozwój poczucia własnej wartości, Latami budujesz swoją tożsamość, niejednokrotnie uzupełniając ją o nowe informacje o sobie, wynikające z sytuacji, w których się znalazłeś, jednak zawsze proces ten odbywa się w kontekście właściwym Tobie i zbiorowi Twoich doświadczeń.

Poznając swoją przeszłość, możesz nauczyć się świadomie projektować przyszłość i korzystać z teraźniejszości.

Twoja aktywność i świadoma nauka pozwolą Ci wprowadzać pożądane zmiany, mieć wpływ na to, co się z Tobą dzieje. Będziesz wchodził w relacje z coraz większymi obszarami rzeczywistości i w ten sposób kształtował siebie na nowo, budował swoje poczucie własnej wartości. Nic nie jest przesądzone. Niemniej jednak, aby iść do przodu, warto też mieć świadomość, co oddziaływało i zapewne nadal wpływa na to, jaki masz stosunek do samego siebie.

Czynniki wpływające na poczucie własnej wartości

  • Atmosfera rodzinna

  • Styl wychowania

  • Funkcjonowanie rodziny – dysfunkcje (uzależnienia, przemoc, rozwód) lub ich brak

  • Opinie osób znaczących (rodziców, rówieśników, nauczycieli) – ich częstość, jakość i przekaz, jaki w sobie noszą

  • Doświadczanie sukcesów i porażek, sposób ich przyjmowania i znaczenie, jakie im nadawałeś i nadajesz Ty oraz ważne dla Ciebie osoby

  • Porównywanie siebie do wzorów, autorytetów lub wyobrażenia ideału, subiektywna ocena rozbieżności cech posiadanych i najbardziej preferowanych

  • Pozycja w grupie społecznej

  • Kontekst społeczno- ekonomiczny- poziom wykształcenia rodziców, jakość ich kontaktów z innymi ludźmi

Poczucie własnej wartości kształtuje się od najmłodszych lat. Najpierw człowiek dowiaduje się tego, kim jest, co może, jak działa świat i od czego zależą reakcje otoczenia. Powoli wchodzi w skomplikowany obszar relacji, uczuć, myśli i doświadczeń, czerpiąc z nich wiedzę o sobie i świecie. Rozwój obrazu samego siebie zaczyna się w dzieciństwie i trwa całe życie.

Sposób postępowania w mojej rodzinie głosił: to wolno a tego nie wolno. Pytałem, dlaczego. Rodzice odpowiadali: „dlatego, że to jest dobre, lub dlatego, że to jest złe”. Ale ja nie wiedziałem, dlaczego to było dobre a tamto było złe. Moi rodzice również nie wiedzieli. Odpowiadali: „Tak jest i basta”.

Michael Quoist, „Rozmowy o miłości”

Rodzice pierwsi wyznaczali kierunek i pokazywali, jak masz patrzeć na samego siebie. Jednak nie należy skupiać się tylko na rodzicach, bo inne osoby uczestniczące w procesie wychowania, np. babcia ciocia, dziadek, również miały wpływ na to, jak jako dziecko postrzegałeś i postrzegasz siebie.

Niektóre „prawdy”, opinie i przekonania niesiemy potem przez całe życie, nie mając świadomości, skąd są, skąd je mamy, kto jest ich autorem oraz ile jest w nich „prawdziwej PRAWDY”. Otrzymaliśmy je w dzieciństwie i trudno je nam zakwestionować. Jednak, jak wspomniałam wcześniej, warto budować swoją świadomość, dostrzec przekazane nam wzorce, uświadomić „prawdy” i poddać wszystko krytycznej analizie. To droga budowania siebie na nowo, odrzucania ograniczeń i budowania swojego pełnego akceptacji poczucia własnej wartości.

Budowanie poczucia własnej wartości jest fundamentem szkolenia „Znajdź swoją wewnętrzną siłę”.

Siła wewnętrzna

Drugiego dnia szkolenia pracujemy nad ograniczającymi myślami, uczymy się je dostrzegać, nazywać i kwestionować. Jeśli zależy Ci na własnym rozwoju i jesteś zainteresowany wzmocnieniem siebie, zapraszam na szkolenie.

Najbliższa grupa otwarta: już w sierpniu (25-26.08.2017)

Zgłoś się>>


To także może Cię zainteresować:

coaching
Coaching indywidualny
Szkolenie zarządzanie stresem
Szkolenie zarządzanie stresem
Szkolenie asertywność
Szkolenie asertywność
Urszula Grabowska-Maleszko
Urszula Grabowska-Maleszko

PCC Coach (Erickson Certified Professional Coach) , trener szkoleń menedżerskich i rozwoju osobistego, konsultant biznesowy. Ponad 1100 godzin coachingu, w tym ok. 80% z kadrą zarządzającą niższego i wyższego szczebla. 1500 godzin przeprowadzonych szkoleń z kompetencji miękkich.