Wybrane referencje Klientów:

Z firmą Maleszko.edu uczestniczyliśmy w cyklu szkoleń z zakresu „Akademii profesjonalnej obsługi Klienta”. Głównym celem szkolenia było podniesienie kompetencji z zakresu efektywnego kontaktu z Klientem. Dziękujemy głównie za profesjonalne przekazanie wiedzy merytorycznej, indywidualne podejście do naszego zespołu i specyfiki naszej branży, a także niezwykle przyjazną i ciepłą atmosferę. Szkolenie wpłynęło pozytywnie nie tylko na zwiększenie… … zobacz więcej „Rekomendacja Tide Software Sp. z o.o.”

Weronika Wieczorek
Kierownik Zespołu Wsparcia Klienta

W dniach 8-9 i 31 sierpnia w Akademii Tańca i Baletu FRU w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się autorskie szkolenie pani Urszuli Grabowskiej – Maleszko „Akademia Obsługi Klienta. Efektywna komunikacja w profesjonalnej obsłudze klienta.” Szkolenie zostało przygotowane z najwyższą starannością – warsztat poprzedziły rozmowy telefoniczne, mające na celu zbadanie potrzeb firmy z mojej perspektywy oraz wideokonferencja,… … zobacz więcej „Referencje Akademia Tańca i Baletu FRU”

Darian Wiesner
Owner / General Manager

Współpracowaliśmy z Panią Urszulą Grabowską- Maleszko w zakresie szkoleń z tematyki asertywnej komunikacji oraz w zakresie coachingu indywidualnego. Szkolenie z asertywności przygotowane było na wysokim poziomie metodycznym i merytorycznym, zawierało elementy wiedzy na temat asertywności i część warsztatową, która umożliwiała Uczestnikom od razu ćwiczenie poznanych technik. Proces coachingowy skupiony był na celach i potrzebach Uczestnika, przebiegał w atmosferze wsparcia i dobrej relacji, umożliwiającej rozwój Uczestnika. Z przekonaniem polecamy współpracę z p. Urszulą, doceniając jej profesjonalizm, przygotowanie merytoryczne, uważność jaką podchodzi do współpracy, tworzenie realnej przestrzeni, w której Uczestnicy, zarówno szkoleń jak i coachingu mogą rozwijać się bezpiecznie i w komforcie.

Malwina Dwojacka

Współpracowaliśmy z Panią Urszulą Grabowską- Maleszko, realizując program rozwojowy dla menedżerów naszej firmy. Osobiście byłem klientem coachingowym p. Urszuli. Skorzystałem z pakietu 10 sesji prowadzonych co 1-2 tygodnie, po 60 minut każda. coaching prowadzony przez Panią Urszulę- Grabowską Maleszko okazał się być bardzo skuteczna metodą, która pozwoliła mi zwiększyć moją efektywność biznesową i w życiu… … zobacz więcej „GVT Sp. z o.o. Piotr Krzak”

Piotr Krzak
Dyrektor ds. Technicznych

Pani Urszula Grabowska- Maleszko prowadziła cykl szkoleń zamkniętych w siedzibie Metra Warszawskiego sp. z o.o. w zakresie Doskonalenia kompetencji pracowniczych. Szkolenia odbyły się w dniach 23, 24, 28, 29 i 30 listopad 2017 roku oraz 12 i 13 grudnia 2017 roku. Szkolenia zostały przeprowadzone zgodnie z programem.

Jerzy Lejk Prezes Zarządu Metro Warszawskie
Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny

Z firmą Maleszko.edu, Urszula Grabowska-Maleszko pracujemy od 2019 roku. W ramach współpracy uczestniczyliśmy w różnych formach zajęć i każde okazywały się świetnie prowadzone i efektywne. Oprócz wysokiego poziomu merytorycznego, dużą wartością szkoleń jest ich praktyczna strona, podparta przykładami z życia biznesowego i zajęciami praktycznymi.

Magdalena Stańczak General Manager
General Manager

Firma szkoleniowa Maleszko.edu, Urszula Grabowska- Maleszko, przeprowadziła dla Pracowników naszej firmy w listopadzie 2018 roku warsztat pt. „Zarządzaj swoim myśleniem: techniki zarządzania stresem” Warsztat w umiejętny sposób łączył elementy teorii z zajęciami praktycznymi, Uczestnicy mogli więc w łatwy sposób poćwiczyć i przyswoić poznawaną wiedzę.

Iwona Mikołajczyk Pełnomocnik Zarządu w firmie ACP Polska
Pełnomocnik Zarządu w firmie ACP Polska

Jesteśmy firmą produkcyjną, zajmującą się realizacją reklam świetlnych dużego formatu. We współpracy z p. Urszulą Grabowską-Maleszko z firmy Maleszko.edu zrealizowaliśmy roczny program Akademia Menedżera, obejmujący swoim zakresem pakiet szkoleń dla kadry menedżerskiej, cykl menedżerskich warsztatów grupowych oraz indywidualnego coachingu rozwojowego.

Waldemar Fotek
Właściciel firmy Art-Bro

Firma szkoleniowa Maleszko.edu, Urszula Grabowska- Maleszko, przeprowadziła w dniach 10-11 sierpnia 2019 roku warsztaty asertywnych zachowań i asertywnej komunikacji pt. „Zrozumieć siebie, zrozumieć innych”, Zajęcia dedykowane były grupie kobiet odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie. Jego celem było poszerzenie wiedzy i świadomości z zakresu komunikacji międzyludzkiej, szeroko rozumianej asertywności, asertywnych praw i technik asertywnej komunikacji.

Kpt. Łukasz Pieńkos, Z-ca Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie

W dniach 8-9 maja 2019r. oraz 15-16 maja 2019r, firma Maleszko.edu przeprowadziła szkolenie z zakresu „Efektywnej komunikacji w obsłudze Klienta”. Szkolenie zawierało część teoretyczną i ćwiczenia praktyczne odpowiadające uprzednio zdefiniowanym potrzebom biura. Trener umiejętnie łączył wiedzę merytoryczna w praktycznymi wskazówkami, zarazem pozostając otwartym na indywidualne pytania i pojawiające się nowe wątki. Współpracę z firmą szkoleniową Maleszko.edu oceniamy wysoko.

Małgorzata Wcześniak, Dyrektor Telewizja Polska S.A,

Firma Maleszko.edu, Urszula Grabowska- Maleszko w dniu 10 maja 2019 r. przeprowadziła szkolenie dla 30 osobowej kadry menedżerskiej pt. „Zarządzanie stresem i emocjami” Głównym celem szkolenia było podniesienie poziomu wiedzy oraz rozwój kompetencji w obszarach zarządzania stresem i emocjami. Firma w sposób kompetentny wywiązała się z przyjętych zobowiązań a zaprezentowane metody pozwolą skutecznie kontrolować własne emocje.

Krzysztof Karpa, Wiceprezes Zarządu Rynek Rolno-Spożywczy Bronisze

WORD Bydgoszcz: Firma szkoleniowa Maleszko.edu Urszula Grabowska- Maleszko zrealizowała we wrześniu 2018 roku szkolenie skierowane do pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy. Tematem szkolenia była” Efektywna komunikacja i kreowanie marki w kontaktach z klientami firmy”

Andrzej Gross, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Bydgoszcz

MENTIS: Pracownicy Dwujęzycznej Prywatnej Szkoły Podstawowej MENTIS w dniu 27 sierpnia 2018r. uczestniczyli w szkoleniu „ Zarządzanie stresem dla nauczycieli i pracowników szkoły” zrealizowanym przez firmę szkoleniową Maleszko.edu.

Marta Bańkowska, Członek Zarządu Polsko-Angielska Szkoła Podstawowa MENTIS

Z p. Urszulą Grabowską- Maleszko współpracowałam przy realizacji warsztatu z obszaru rozwoju osobistego i technik budowania równowagi życiowej. Warsztat był realizowany przez Maleszko.edu dla mojego Klienta, firmy Lindt.

Anna Sękowska, Prezes Zarządu Brand Strategy Sp. z o.o.

Mieliśmy okazję korzystać z usług p. Urszuli Grabowskiej-Maleszko w zakresie cyklu szkoleń dla pracowników z tematyki: „Efektywna komunikacja w obsłudze klienta”, „Asertywny Menadżer”, „Trudne rozmowy z pracownikami”. Współpracowaliśmy także w zakresie procesu coachingu menedżerskiego.

Sławomir Lewczuk, Właściciel firmy transportowej SL Express

Coaching prowadzony przez Urszulę Grabowską-Maleszko okazał się być bardzo skuteczną metodą, która pozwoliła mi zwiększyć moją efektywność biznesową i w życiu prywatnym.

Piotr Krzak, Prezes Zarządu GVT Sp. z o.o.

Treść szkoleń i ich forma była dostosowana do potrzeb i moich oczekiwań. Z przyjemnością stwierdzam, że nie tylko merytorycznie były one w pełni przemyślane i przygotowane.

Marlena Kutyła
Szefowa Działu Finansowego

Serdecznie polecamy firmę Maleszko.edu jako profesjonalną i godną zaufania firmę realizującą wartościowe szkolenia.

Milena Wysocka

Szkolenia prowadzone były w sposób dynamiczny, aktywny, zawierały w sobie dużo praktyki i ćwiczeń, co pozytywnie wzmocniło naukę i zdobywanie wiedzy przez uczestników.

Agnieszka Bereza

Z przyjemnością rekomendujemy firmę Maleszko.edu do współpracy w zakresie prowadzenia szkoleń z obsługi Klienta.

Witold M. Miller
Prezes Zarządu

Szkolenia i coaching z Urszulą Grabowską- Maleszko pozwalają uporządkować i rozwinąć obszary, które są niezbędne w codziennej pracy z ludźmi.

dr n. med. Anna Okruszko
Magdalena Żmijewska

Szczerze i z radością rekomenduję Ulę Grabowską – Maleszko, jako profesjonalnego coacha z pasją każdej organizacji i Klientowi, który rozważa wkroczenie na ścieżkę zmiany.

Magdalena Żmijewska
Executive & Business Coach, Trener

Szkolenie „Asertywność – warsztat zachowań asertywnych” zostało przeprowadzone na wysokim poziomie. Dziękujemy Pani za profesjonalizm, zaangażowanie oraz stworzenie przyjaznej atmosfery na szkoleniu.

Agnieszka Piotrowska-Piątek
Dyrektor

Szkolenie z zakresu zarządzania stresem i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu prowadzone przez Urszulę Grabowską- Maleszko zostało przeprowadzone w bardzo profesjonalny i zajmujący sposób.

Alicja Kwiatosz
Dyrektor
Anna Walecka

Ula jest osobą bardzo naturalną, prawdziwą, empatyczną, ciepłą, a jednocześnie profesjonalną – skupioną na tym, aby pomóc osiągnąć założone cele. Zdecydowanie polecam Ulę jako coacha. Czuje się przy niej bezpiecznie oraz mam pewność, że mogę się otworzyć bez lęku przed odrzuceniem czy oceną. Moja droga dopiero się zaczęła, a już widzę u siebie dużo zmian,… … zobacz więcej „Anna Walecka Referencje”

Anna Walecka

Urszulę Grabowską- Maleszko zapamiętałam jako osobę pełną energii i entuzjazmu, dla której problemy nie stanowią bariery, a drogę do rozwoju. Z ogromną przyjemnością polecam więc Urszulę jako trenera w zakresie umiejętności menedżerskich.

Magdalena Tulejska
Właścicielka firmy BASED

Z Urszulą Grabowską-Maleszko miałam okazję współpracować po raz pierwszy w 2011 roku, kiedy realizowałam z nią projekt rekrutacji pracowników do działu handlowego mojej firmy. Współpraca polegała na wsparciu prowadzonego przeze mnie procesu rekrutacji, udziale w spotkaniach kwalifikacyjnych oraz na świadczeniu usługi doradztwa i konsultacji przy analizie i wyborze kandydatów.

Magdalena Golonka
Dyrektor Zarządająca KGE Sp. z o.o. Sp.k.

Z Urszulą Grabowską- Maleszko mam przyjemność współpracować od 2011r. Od samego początku pracy na stanowisku kierownika działu technicznego mogłem liczyć na jej wsparcie w zakresie wiedzy dotyczącej zarządzania podległym personelem jak i rozwijania standardów obsługi klienta. Jest to osoba z wielkim doświadczeniem i mogę polecić Ulę jako osobę szkolącą pracowników i mentora w zakresie obsługi klienta i zarządzania zespołem.

Michał Kulikowski
Kierownik Działu Technicznego JMDI

Uczestniczyłam w wielu prowadzonych przez Ulę szkoleniach, począwszy od obsługi klienta poprzez sprzedaż a ostatnio w zakresie kierowania zespołem. Szkolenia prowadzone przez Ulę są bardzo ciekawe, dostosowane do możliwości i dynamiki grupy a przygotowane materiały szkoleniowe wyczerpująco opisują omawiane zagadnienia. Z przyjemnością mogę zarekomendować Ulę jako rzetelnego, profesjonalnego i solidnego szkoleniowca.

Agnieszka Gołda
Szefowa Działu Sprzedaży

Miałam okazję uczestniczyć w szkoleniach dotyczących profesjonalnej obsługi klienta i skutecznej komunikacji, prowadzonych przez Urszulę Grabowską- Maleszko. Podczas szkolenia bardzo sobie ceniłam jej indywidualne podejście do uczestników i przede wszystkim wypracowanie metody pracy opartej na połączeniu teorii i ćwiczeń. Z pełną odpowiedzialnością polecam jej usługi jako rzetelnego i profesjonalnego wykładowcy i trenera.

Agnieszka Dworakowska
WIKOR Administrowanie Nieruchomościami

Szkolenie prowadzone przez Urszulę Grabowską-Maleszko, w którym miałam okazję brać udział, było przeprowadzone w sposób niezwykle profesjonalny. Pozwalało poznać metody i techniki skutecznej komunikacji, pogłębić wiedzę, a następnie pod okiem szkolącej można było przećwiczyć ją w praktyce. Ważnym uzupełnieniem był bogaty materiał szkoleniowy, który dzięki doświadczeniu szkolącej opatrzony był wieloma ćwiczeniami i przykładami. Otwarcie rekomenduję Urszulę Grabowską – Maleszko, jako osobę prowadzącą szkolenia.

Eliza Snowacka
Bee Social Agencja Interaktywna