Referencje

Zaufali nam

Firmy, dla których przeprowadziliśmy szkolenia

Referencje

Klienci o współpracy

Z firmą Maleszko.edu uczestniczyliśmy w cyklu szkoleń z zakresu „Akademii profesjonalnej obsługi Klienta”. Głównym celem szkolenia było podniesienie kompetencji z zakresu efektywnego kontaktu z Klientem. Dziękujemy głównie za profesjonalne przekazanie wiedzy merytorycznej, indywidualne podejście do naszego zespołu i specyfiki naszej branży, a także niezwykle przyjazną i ciepłą atmosferę. Szkolenie wpłynęło pozytywnie nie tylko na zwiększenie naszych kompetencji, ale również pogłębiło relacje w zespole i znacząco wpłynęło na zwiększenie pewności siebie w działaniu zarówno zawodowym, jak i w życiu prywatnym.

Z przyjemnością rekomendujemy i polecamy współpracę z P. Urszulą – a my sami chętnie znów weźmiemy udział w kolejnych szkoleniach.
Weronika Wieczorek
Kierownik Zespołu Wsparcia Klienta
Współpracowaliśmy z Panią Urszulą Grabowską- Maleszko, realizując program rozwojowy dla menedżerów naszej firmy. Osobiście byłem klientem coachingowym p. Urszuli. Skorzystałem z pakietu 10 sesji prowadzonych co 1-2 tygodnie, po 60 minut każda. coaching prowadzony przez Panią Urszulę- Grabowską Maleszko okazał się być bardzo skuteczna metodą, która pozwoliła mi zwiększyć moją efektywność biznesową i w życiu prywatnym. Doceniam profesjonalizm, atmosferę zaufania i komfortu, umiejętność złapania dystansu, poczucie humoru i ogromną uważność, niezmiernie pomocne w pracy coachingowej.

Polecam współpracę z p. Urszula jako skutecznym i profesjonalnym coachem.
Piotr Krzak
Dyrektor ds. Technicznych, GVT Sp. z o.o. Piotr Krzak
W dniach 8-9 i 31 sierpnia w Akademii Tańca i Baletu FRU w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się autorskie szkolenie pani Urszuli Grabowskiej – Maleszko „Akademia Obsługi Klienta. Efektywna komunikacja w profesjonalnej obsłudze klienta.”

Szkolenie zostało przygotowane z najwyższą starannością – warsztat poprzedziły rozmowy telefoniczne, mające na celu zbadanie potrzeb firmy z mojej perspektywy oraz wideokonferencja, podczas której pani Maleszko poznała środowisko pracy z perspektywy moich pracowników. W dniu szkolenia otrzymaliśmy materiały – workbooki, przygotowane specjalnie na użytek naszego szkolenia, które skutecznie porządkowały poruszane treści, a które na tę chwilę stanowią nasze notatki, do których z całym zespołem chętnie wracamy (tzw. „Książkę Obsługi Klienta”).

Już po dwóch dniach pracy warsztatowej pojawiły się pierwsze efekty m.in. ciekawość i chęć wykorzystywania w praktyce technik omawianych na warsztatach, ale także wysoki poziom motywacji całego zespołu. Zrodził się też wspólny, profesjonalny język, który ułatwił zarządzanie procesami związanymi z obsługą klienta. Po pierwszej części szkolenia nastąpiła dwutygodniowa przerwa, w czasie której wykorzystywaliśmy zdobytą wiedzę w praktyce. Zakończeniem szkolenia był warsztat kompetencyjny, który odbył się 31 sierpnia, a który pozwolił ugruntować nową wiedzę i umiejętności.

Z czystym sumieniem polecam Maleszko.edu – pani Urszula Grabowska- Maleszko jest profesjonalistką i wspaniałą osobowością. Ponieważ szkolenia przełożyły się na podniesienie jakości obsługi klienta, warsztat zamawiał będę cyklicznie.
Darian Wiesner
Akademia Tańca i Baletu FRU, Owner / General Manager
Jesteśmy firmą produkcyjną, zajmującą się realizacją reklam świetlnych dużego formatu. We współpracy z p. Urszulą Grabowską-Maleszko z firmy Maleszko.edu zrealizowaliśmy roczny program Akademia Menedżera, obejmujący swoim zakresem pakiet szkoleń dla kadry menedżerskiej, cykl menedżerskich warsztatów grupowych oraz indywidualnego coachingu rozwojowego.

Przeprowadzony i zrealizowany program w pełni spełnił nasze oczekiwania dotyczące rozwoju kadry zarządzającej w naszej firmie. Na początku Akademii wspólnie z p. Urszulą opracowaliśmy cele oraz oczekiwane przez nas rezultaty współpracy, a następnie konsekwentnie te cele zrealizowaliśmy. Efekty współpracy z firmą Maleszko.edu przerosły nasze oczekiwania, przełożyły się na wzrost przychodów firmy, optymalizację procesów i zwiększone możliwości produkcyjne.

Z przekonaniem polecamy współpracę z p. Urszulą Grabowską-Maleszko, jako trenerem, konsultantem i coachem z solidnym przygotowaniem biznesowym. Na uwagę zasługuje także elastyczność proponowanych rozwiązań oraz wysokie kompetencje komunikacyjne p. Urszuli.

Dopasowany do danej firmy pakiet „Akademia menedżera” jest idealny dla firm, które poszukują kompetencji, realnych rozwiązań i sprawdzonej wiedzy.
Waldemar Fotek
Właściciel firmy Art-Bro
Współpracowaliśmy z Panią Urszulą Grabowską-Maleszko w zakresie szkoleń z tematyki budowania asertywnej komunikacji oraz w zakresie coachingu indywidualnego.

Szkolenie z asertywności przygotowane było na wysokim poziomie metodycznym i merytorycznym, zawierało elementy wiedzy na temat asertywności i część warsztatową, która umożliwiała Uczestnikom od razu ćwiczenie poznanych technik. Proces coachingowy skupiony był na celach i potrzebach Uczestnika, przebiegał w atmosferze wsparcia i dobrej relacji, umożliwiającej rozwój Uczestnika.

Z przekonaniem polecamy współpracę z p. Urszulą, doceniając jej profesjonalizm, przygotowanie merytoryczne, uważność, z jaką podchodzi do współpracy, tworzenie realnej przestrzeni, w której Uczestnicy, zarówno szkoleń jak i coachingu, mogą rozwijać się bezpiecznie i w komforcie. Współpraca z p. Ulą to była dla nas możliwość skorzystania zarówno z jej wiedzy jak i bogatego doświadczenia, którym dzieli się w czasie swojej pracy.
Malwina Dwojacka
MONDI Świecie S. A.
Z firmą Maleszko.edu, Urszula Grabowska- Maleszko pracujemy od 2019 roku. W ramach współpracy uczestniczyliśmy w różnych formach zajęć i każde okazywały się świetnie prowadzone i efektywne.
Oprócz wysokiego poziomu merytorycznego, dużą wartością szkoleń jest ich praktyczna strona, podparta przykładami z życia biznesowego i zajęciami praktycznymi.

Połączenie owego wieloletniego doświadczenia praktycznego p. Urszuli Grabowskiej- Maleszko wraz z doświadczeniem w rozwoju kompetencji miękkich zapewnia zajęciom wysoką skuteczność i łatwe zrozumienie przez odbiorcę.

Zadowolenie z dotychczasowej współpracy z firmą Maleszko.edu zaowocowało planem rozwoju tej współpracy na rok 2020, dopasowanym do naszych indywidualnych potrzeb.
Magdalena Stańczak
General Manager, GIANT
Pani Urszula Grabowska – Maleszko przeprowadziła cykl szkoleń zamkniętych w siedzibie Metra Warszawskiego Sp. z o. o. w zakresie Doskonalenia kompetencji kierowniczych. Szkolenia odbyły się w dniach 23, 24, 28, 29 i 30 listopad 2017 roku oraz 12 i 13 grudnia 2017 roku.

Szkolenia zostały przeprowadzone zgodnie z programem.
Jerzy Lejk
Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny, Metro Warszawskie
List rekomendacyjny ACP Polska – brak pliku.
Iwona Mikołajczyk
Pełnomocnik Zarządu w firmie ACP Polska
W dniach 8-9.05.2019r. oraz 15 16.05.2019r. Firma Szkoleniowa Maleszko.edu, Urszula Grabowska – Maleszko, przeprowadziła szkolenie dla Biura Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Telewizji Polskiej S.A. z zakresu,,Efektywnej komunikacji w obsłudze klienta”.
Szkolenie zawierało część teoretyczną i ćwiczenia praktyczne, odpowiadające uprzednio zdefiniowanym potrzebom Biura.

Trener umiejętnie łączył wiedzę merytoryczną z praktycznymi wskazówkami, zarazem pozostając otwartym na indywidualne pytania i pojawiające się nowe wątki tematyczne.

Współpracę z Firmą Szkoleniową Maleszko.edu oceniamy wysoko.
Małgorzata Wcześniak
Dyrektor Telewizja Polska S.A,
Firma Szkoleniowa Maleszko.edu Urszula Grabowska-Maleszko zrealizowała we wrześniu 2018roku szkolenie skierowane do pracowników Wojewódzkiego Ośrodku Ruchu Drogowego w Bydgoszczy. Tematem szkolenia była „,Efektywna komunikacja i kreowanie marki w kontaktach z klientami firmy”.

Firma Maleszko.edu Urszula Grabowska-Maleszko zrealizowała dla WORD szkolenie, zgodnie ze złożonym ofertą (według ustalonego harmonogramu oraz zakresu tematycznego), w pełni wywiązując się z zawartej umowy szkoleniowej.

Trener w umiejętny sposób połączył wiedzę teoretyczną z praktycznymi wskazówkami oraz potrafił zainteresować uczestników omawianą tematyką.
Szkolenie przebiegało w przyjaznej atmosferze oraz zostało bardzo wysoko ocenione przez uczestników, którzy zadeklarowali wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w dalszej pracy zawodowej. Omawiane zagadnienia w pełni oddawały jego temat i oczekiwania uczestników.

Współpracę z firmą szkoleniową Maleszko.edu Urszula Grabowska-Maleszko oceniam wysoko. To rzetelny i godny polecenia partner w zakresie realizacji projektów szkoleniowych.
Andrzej Gross
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Bydgoszcz
Firma szkoleniowa Maleszko.edu, Urszula Grabowska-Maleszko, przeprowadziła w dniach 10-11 sierpnia 2019 roku warsztaty asertywnych zachowań i asertywnej komunikacji pt. ,,Zrozumieć siebie, zrozumieć innych”. Zajęcia dedykowane były grupie kobiet odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie. Jego celem było poszerzenie wiedzy i świadomości z zakresu komunikacji międzyludzkiej, szeroko rozumianej asertywności, asertywnych praw i technik asertywnej komunikacji.
Warsztaty zostały przeprowadzone w sposób rzetelny i profesjonalny. Zarówno program, materiały szkoleniowe jak i sposób prowadzenia, dopasowane były do grupy – jej wymagań i dynamiki. Trener prowadząca w umiejętny sposób połączyła przekazywanie wiedzy szkoleniowej z zarządzaniem pojawiającymi się dyskusjami i pytaniami uczestników.

Szkolenie zostało bardzo pozytywnie ocenione przez osoby uczestniczące, co znalazło odzwierciedlenie w ankietach ewaluacyjnych, w których trener otrzymał same pozytywne informacje zwrotne dotyczące przeprowadzonych spotkań.

Z przekonaniem polecamy współpracę z firmą Maleszko.edu. Profesjonalizm i doświadczenie firmy bezpośrednio przyczyniły się do wzrostu wiedzy i kompetencji uczestników przeprowadzonych warsztatów.
Kpt. Łukasz Pieńkos
Z-ca Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie
Firma Maleszko.edu, Urszula Grabowska – Meleszko, ul. Odkryta 1A, 03-140 Warszawa przeprowadziła w dniu 10 maja 2019 szkolenie dla 30 osobowej kadry menedżerskiej Warszawskiego Rolno Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. pt.,,Zarządzanie stresem i emocjami”.

Głównym celem szkolenia było podniesienie poziomu wiedzy oraz rozwój kompetencji w obszarach zarządzania stresem i emocjami. Firma w sposób kompetentny i profesjonalny wywiązała się z przyjętych zobowiązań.

Zaprezentowane metody i techniki radzenia sobie ze stresem pozwolą na zachowanie skutecznej kontroli nad własnymi emocjami: strachem, złością, niecierpliwością oraz wykorzystaniem ich podczas trudnych sytuacji zawodowych. Podczas szkolenia uczestnicy przyswoili wiedzę i nabyli szereg praktycznych umiejętności. Jesteśmy przekonani o wysokich walorach merytorycznych zrealizowanego szkolenia.

Rekomendujemy firmę Maleszko.edu, Urszula Grabowska Meleszko jako partnera godnego zaufania, eksperta w branży z ponadprzeciętną wiedzą oraz dużą umiejętnością zaangażowania grupy.
Krzysztof Karpa
Wiceprezes Zarządu Rynek Rolno-Spożywczy Bronisze
Pracownicy Dwujęzycznej Prywatnej Szkoły Podstawowej MENTIS w dniu 27 sierpnia 2018r. uczestniczyli w szkoleniu,, Zarządzanie stresem dla nauczycieli i pracowników szkoły” zrealizowanym przez firmę szkoleniową Maleszko.edu.

Szkolenie zostało przygotowane i zrealizowane w sposób profesjonalny z należytą starannością oraz dostosowane do potrzeb uczestników i specyfiki pracy nauczyciela. Szkolenie zostało poprzedzone szczegółową analizą potrzeb pracowników i przełożonych.

Szkolenie charakteryzowało się wysokim poziomem merytorycznym, a pojawiające się w nim przykłady i ćwiczenia dopasowane były do charakteru pracy uczestników. Forma realizacji w postaci warsztatu, z dużą ilością zajęć praktycznych przyczyniła się do wysokiej satysfakcji uczestników, którzy otrzymali konkretne narzędzia do wykorzystania w ich codziennej pracy.

Dzięki zaangażowaniu i profesjonalizmowi Pani Urszuli Grabowskiej-Maleszko, szkolenie zostało wysoko ocenione przez grupę, która zadeklarowała duże zadowolenie oraz jego przydatność.
Marta Bańkowska
Członek Zarządu Polsko-Angielska Szkoła Podstawowa MENTIS
Z p. Urszulą Grabowską- Maleszko współpracowałam przy realizacji warsztatu z obszaru rozwoju osobistego i technik budowania równowagi życiowej.

Warsztat był realizowany przez Maleszko.edu dla mojego Klienta, firmy Lindt.
Anna Sękowska
Prezes Zarządu Brand Strategy Sp. z o.o.
Mieliśmy okazję korzystać z usług p. Urszuli Grabowskiej-Maleszko w zakresie cyklu szkoleń dla pracowników z tematyki: „Efektywna komunikacja w obsłudze klienta”, „Asertywny Menadżer”, „Trudne rozmowy z pracownikami”. Współpracowaliśmy także w zakresie procesu coachingu menedżerskiego.
Sławomir Lewczuk
Właściciel firmy transportowej SL Express
Coaching prowadzony przez Urszulę Grabowską-Maleszko okazał się być bardzo skuteczną metodą, która pozwoliła mi zwiększyć moją efektywność biznesową i w życiu prywatnym.
Piotr Krzak
Prezes Zarządu GVT Sp. z o.o.
Treść szkoleń i ich forma była dostosowana do potrzeb i moich oczekiwań. Z przyjemnością stwierdzam, że nie tylko merytorycznie były one w pełni przemyślane i przygotowane.
Marlena Kutyła
Szefowa Działu Finansowego JMDI
Serdecznie polecamy firmę Maleszko.edu jako profesjonalną i godną zaufania firmę realizującą wartościowe szkolenia.
Milena Wysocka
Sporteum Sp.z.o.o.
Szkolenia prowadzone były w sposób dynamiczny, aktywny, zawierały w sobie dużo praktyki i ćwiczeń, co pozytywnie wzmocniło naukę i zdobywanie wiedzy przez uczestników.
Agnieszka Bereza
CDN Event
Z przyjemnością rekomendujemy firmę Maleszko.edu do współpracy w zakresie prowadzenia szkoleń z obsługi Klienta.
Witold M. Miller
Prezes Zarządu FCBEscola
Szkolenia i coaching z Urszulą Grabowską- Maleszko pozwalają uporządkować i rozwinąć obszary, które są niezbędne w codziennej pracy z ludźmi.
dr n. med. Anna Okruszko
EstMed
Szczerze i z radością rekomenduję Ulę Grabowską – Maleszko, jako profesjonalnego coacha z pasją każdej organizacji i Klientowi, który rozważa wkroczenie na ścieżkę zmiany.
Magdalena Żmijewska
Executive & Business Coach, Trener
Szkolenie „Asertywność – warsztat zachowań asertywnych” zostało przeprowadzone na wysokim poziomie. Dziękujemy Pani za profesjonalizm, zaangażowanie oraz stworzenie przyjaznej atmosfery na szkoleniu.
Agnieszka Piotrowska-Piątek
Dyrektor, Urząd Statystyczny w Kielcach
Szkolenie z zakresu zarządzania stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu prowadzone przez Urszulę Grabowską – Maleszko zostało przeprowadzone w bardzo profesjonalny i zajmujący sposób.

Przygotowane bogate materiały szkoleniowe pozwoliły nam w pełni zaangażować się w tematykę zajęć. Bardzo ciekawe ćwiczenia praktyczne i wiedza przekazana w przystępny sposób zadowoliła wszystkich uczestników.

W naszej ocenie było to bardzo atrakcyjne szkolenie, a zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą nam lepiej radzić sobie z trudnościami zawodowymi.

Polecamy Urszulę wszystkim, którzy chcą zainwestować w swój rozwój osobowy i zawodowy, rzetelny i godny zaufania szkoleniowiec.
Alicja Kwiatosz
Dyrektor Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Krasnystaw
Ula jest osobą bardzo naturalną, prawdziwą, empatyczną, ciepłą, a jednocześnie profesjonalną – skupioną na tym, aby pomóc osiągnąć założone cele. Zdecydowanie polecam Ulę jako coacha. Czuje się przy niej bezpiecznie oraz mam pewność, że mogę się otworzyć bez lęku przed odrzuceniem czy oceną. Moja droga dopiero się zaczęła, a już widzę u siebie dużo zmian, które chce pielęgnować. Coaching pozwolił mi spojrzeć na pewne sprawy z innej perspektywy.
 
Uczestniczyłam również w szkoleniu „Znajdź swoją wewnętrzną siłę”. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona że po dwóch dniach jestem w posiadaniu narzędzi, dzięki, którym mogę pracować nad sobą i kształtować swoje życie. To szkolenie pokazało mi wiele schematów, które latami powtarzałam, że odkładając własne plany na potem. To szkolenie pokazało mi również, jak ciągle czekam, że coś dobrego się zdarzy w moim życiu, nie robiąc nic aby tak się stało. Zrozumiałam, że tylko JA szczęśliwa i pogodzona sama ze sobą mogę emanować pozytywną energią i dbać o bliskich mi ludzi. Poczułam też, że jestem równie ważna i wartościowa jak inni. Wspaniałe szkolenie, wspaniała współpraca- polecam.
Anna Walecka
Urszulę Grabowską- Maleszko zapamiętałam jako osobę pełną energii i entuzjazmu, dla której problemy nie stanowią bariery, a drogę do rozwoju. Z ogromną przyjemnością polecam więc Urszulę jako trenera w zakresie umiejętności menedżerskich.
Magdalena Tulejska
Właścicielka firmy BASED
Z Urszulą Grabowską-Maleszko miałam okazję współpracować po raz pierwszy w 2011 roku, kiedy realizowałam z nią projekt rekrutacji pracowników do działu handlowego mojej firmy. Współpraca polegała na wsparciu prowadzonego przeze mnie procesu rekrutacji, udziale w spotkaniach kwalifikacyjnych oraz na świadczeniu usługi doradztwa i konsultacji przy analizie i wyborze kandydatów.
Magdalena Golonka
Dyrektor Zarządająca KGE Sp. z o.o. Sp.k.
Z Urszulą Grabowską- Maleszko mam przyjemność współpracować od 2011r. Od samego początku pracy na stanowisku kierownika działu technicznego mogłem liczyć na jej wsparcie w zakresie wiedzy dotyczącej zarządzania podległym personelem jak i rozwijania standardów obsługi klienta. Jest to osoba z wielkim doświadczeniem i mogę polecić Ulę jako osobę szkolącą pracowników i mentora w zakresie obsługi klienta i zarządzania zespołem.
Michał Kulikowski
Kierownik Działu Technicznego JMDI
Uczestniczyłam w wielu prowadzonych przez Ulę szkoleniach, począwszy od obsługi klienta poprzez sprzedaż a ostatnio w zakresie kierowania zespołem. Szkolenia prowadzone przez Ulę są bardzo ciekawe, dostosowane do możliwości i dynamiki grupy a przygotowane materiały szkoleniowe wyczerpująco opisują omawiane zagadnienia. Z przyjemnością mogę zarekomendować Ulę jako rzetelnego, profesjonalnego i solidnego szkoleniowca.
Agnieszka Gołda
Szefowa Działu Sprzedaży
Miałam okazję uczestniczyć w szkoleniach dotyczących profesjonalnej obsługi klienta i skutecznej komunikacji, prowadzonych przez Urszulę Grabowską- Maleszko. Podczas szkolenia bardzo sobie ceniłam jej indywidualne podejście do uczestników i przede wszystkim wypracowanie metody pracy opartej na połączeniu teorii i ćwiczeń. Z pełną odpowiedzialnością polecam jej usługi jako rzetelnego i profesjonalnego wykładowcy i trenera.
Agnieszka Dworakowska
WIKOR Administrowanie Nieruchomościami
Szkolenie prowadzone przez Urszulę Grabowską-Maleszko, w którym miałam okazję brać udział, było przeprowadzone w sposób niezwykle profesjonalny. Pozwalało poznać metody i techniki skutecznej komunikacji, pogłębić wiedzę, a następnie pod okiem szkolącej można było przećwiczyć ją w praktyce. Ważnym uzupełnieniem był bogaty materiał szkoleniowy, który dzięki doświadczeniu szkolącej opatrzony był wieloma ćwiczeniami i przykładami. Otwarcie rekomenduję Urszulę Grabowską – Maleszko, jako osobę prowadzącą szkolenia.
Eliza Snowacka
Bee Social Agencja Interaktywna