Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach

Wybierz opcję szkolenia

Zobacz także

Blog

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach

Data najbliższego szkolenia:

Opis szkolenia

Zamiast uczyć się w grupie na szkoleniu, wolisz spotkania indywidualne, w czasie których poruszone zostaną wyłącznie tematy dotyczące Ciebie i Twojego życia? Zapraszam Cię na sesje indywidualne terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.


Na czym polega Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR)?

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, w skrócie TSR, z definicji w swojej oryginalnej angielskiej nazwie zawiera słowo „krótkoterminowa”. Jest to forma współpracy przeznaczona dla osób, które poszukują alternatywy dla tradycyjnych spotkań psychoterapeutycznych. W przeciwieństwie do długoterminowej psychoterapii – krótkoterminowa Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach skupia się na teraźniejszości oraz przyszłości Klienta, poszukując skutecznych rozwiązań i sposobów radzenia sobie w konkretnych sytuacjach.

W tym przypadku terapeuta pełni rolę towarzysza w przezwyciężaniu trudności, natomiast osoba uczestnicząca w terapii jest tutaj ekspertem (Klientem a nie Pacjentem), jest ekspertem od własnego życia i dlatego wspólnie poszukuje rozwiązań w oparciu o swoje możliwości, na bazie życiowych doświadczeń, decyduje o wyborze sposobów działania.

W przypadku TSR w trakcie terapii wspólnie z Uczestnikiem odnajdujemy, a następnie wydobywamy jego zasoby, mocne strony, budujemy wewnętrzną siłę, która pozwoli mu przezwyciężyć trudności.

Skupiamy się na tym, co dzieje się tu i teraz, a z przeszłości czerpiemy pozytywne doświadczenia, które mogą być użyteczne, by osiągnąć oczekiwaną przez Uczestnika zmianę.

Istotą terapii jest przekonanie, że każdy z Uczestników jest wyjątkowy i niepowtarzalny, oraz że posiada zestaw cech potrzebnych, by dany problem rozwiązać, rolą terapeuty jest ich wydobycie. Stąd koncentracja w tym rodzaju terapii na rozwiązaniach a nie na problemach, jako takich.

Kiedy Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach będzie pomocna?

 • w przypadku osób doświadczających trudności natury psychologicznej: osamotnienie, zagubienie, brak sensu w życiu, przygnębienie, które odczuwają potrzebę zmiany
 • w zmaganiu się z niską samooceną, brakiem pewności siebie, nieśmiałym, potrzebującym motywacji
 • w przypadku trudności w budowie relacji rodzinnych i zawodowych
 • w sytuacjach kryzysowych, w trudnej sytuacji życiowej, takiej jak rozwód, choroba, strata bliskiej osoby
 • w przypadku osób potrzebujących wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych, takich jak zmiana miejsca pracy, przeprowadzka do innego miasta, nowe dziecko, problemy wychowawcze
 • w przypadku osób borykających się z dużym stresem lub emocjami
 • w przypadku trudności w sferze zawodowej (bezrobocie, poczucie stagnacji zawodowej, spadek motywacji, niepewność zawodowa)
 • w obliczu trudnych decyzji życiowych

oraz w przypadku osób, które odczuwają potrzebę rozwoju osobistego, szukają sposobów na to, by lepiej zrozumieć siebie i bliskie im osoby.

Ile trwa terapia?

W zależności od osoby poddającej się terapii i tematów terapii rekomendujemy od kilku do kilkunastu spotkań.

O długości terapii decyduje jej Uczestnik, jednak warto podkreślić, że terapia skupia się raczej na rozwiązaniu bieżących trudności niż na wnikaniu w przeszłość. W przypadku gdy zachodzi taka potrzeba terapeuta TSR może zalecić kontakt z psychoterapeutą.

Również częstotliwość spotkań zależy od potrzeb Uczestnika, mogą to być sesje raz w tygodniu, jak i spotkania odbywające się co kilka tygodni.


Zadzwoń lub napisz, porozmawiajmy, czego poszukujesz. Ustalimy termin pierwszej sesji, podczas której spotkamy się osobiście lub przez Skype oraz otrzymasz wycenę.

Napisz lub zadzwoń:

Urszula Grabowska-Maleszko

Przygotowanie do prowadzenia terapii

 • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (CTSR Warszawa), Poziom I Podstawowy 2018, Poziom II Zaawansowany, 2019
 • Certyfikacja „Porozumienie Bez Przemocy NVC”, Poziom zaawansowany, 2019
 • Psychologia dla coachów (Wszechnica UJ), 2018
 • Erickson Certified Professional Coach „The Art&Science of Coaching” (Erickson College International), 2017
 • Clean Language i modelowanie symboliczne (Clean Coaching Polska), 2017
 • Certyfikat Mistrz Praktyk NLP (Akredytacja Europejskiego Stowarzyszenia NLPt), 2015
 • Wzrost w perspektywie ostatecznej- 4 kroki w pracy z żałobą i stratą (BetterFlow) , 2017
 • „Action Learning” Foundations, 2019

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach

Data najbliższego szkolenia:

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach

Wybierz opcję szkolenia

Opis szkolenia

Zamiast uczyć się w grupie na szkoleniu, wolisz spotkania indywidualne, w czasie których poruszone zostaną wyłącznie tematy dotyczące Ciebie i Twojego życia? Zapraszam Cię na sesje indywidualne terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.


Na czym polega Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR)?

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, w skrócie TSR, z definicji w swojej oryginalnej angielskiej nazwie zawiera słowo „krótkoterminowa”. Jest to forma współpracy przeznaczona dla osób, które poszukują alternatywy dla tradycyjnych spotkań psychoterapeutycznych. W przeciwieństwie do długoterminowej psychoterapii – krótkoterminowa Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach skupia się na teraźniejszości oraz przyszłości Klienta, poszukując skutecznych rozwiązań i sposobów radzenia sobie w konkretnych sytuacjach.

W tym przypadku terapeuta pełni rolę towarzysza w przezwyciężaniu trudności, natomiast osoba uczestnicząca w terapii jest tutaj ekspertem (Klientem a nie Pacjentem), jest ekspertem od własnego życia i dlatego wspólnie poszukuje rozwiązań w oparciu o swoje możliwości, na bazie życiowych doświadczeń, decyduje o wyborze sposobów działania.

W przypadku TSR w trakcie terapii wspólnie z Uczestnikiem odnajdujemy, a następnie wydobywamy jego zasoby, mocne strony, budujemy wewnętrzną siłę, która pozwoli mu przezwyciężyć trudności.

Skupiamy się na tym, co dzieje się tu i teraz, a z przeszłości czerpiemy pozytywne doświadczenia, które mogą być użyteczne, by osiągnąć oczekiwaną przez Uczestnika zmianę.

Istotą terapii jest przekonanie, że każdy z Uczestników jest wyjątkowy i niepowtarzalny, oraz że posiada zestaw cech potrzebnych, by dany problem rozwiązać, rolą terapeuty jest ich wydobycie. Stąd koncentracja w tym rodzaju terapii na rozwiązaniach a nie na problemach, jako takich.

Kiedy Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach będzie pomocna?

 • w przypadku osób doświadczających trudności natury psychologicznej: osamotnienie, zagubienie, brak sensu w życiu, przygnębienie, które odczuwają potrzebę zmiany
 • w zmaganiu się z niską samooceną, brakiem pewności siebie, nieśmiałym, potrzebującym motywacji
 • w przypadku trudności w budowie relacji rodzinnych i zawodowych
 • w sytuacjach kryzysowych, w trudnej sytuacji życiowej, takiej jak rozwód, choroba, strata bliskiej osoby
 • w przypadku osób potrzebujących wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych, takich jak zmiana miejsca pracy, przeprowadzka do innego miasta, nowe dziecko, problemy wychowawcze
 • w przypadku osób borykających się z dużym stresem lub emocjami
 • w przypadku trudności w sferze zawodowej (bezrobocie, poczucie stagnacji zawodowej, spadek motywacji, niepewność zawodowa)
 • w obliczu trudnych decyzji życiowych

oraz w przypadku osób, które odczuwają potrzebę rozwoju osobistego, szukają sposobów na to, by lepiej zrozumieć siebie i bliskie im osoby.

Ile trwa terapia?

W zależności od osoby poddającej się terapii i tematów terapii rekomendujemy od kilku do kilkunastu spotkań.

O długości terapii decyduje jej Uczestnik, jednak warto podkreślić, że terapia skupia się raczej na rozwiązaniu bieżących trudności niż na wnikaniu w przeszłość. W przypadku gdy zachodzi taka potrzeba terapeuta TSR może zalecić kontakt z psychoterapeutą.

Również częstotliwość spotkań zależy od potrzeb Uczestnika, mogą to być sesje raz w tygodniu, jak i spotkania odbywające się co kilka tygodni.


Zadzwoń lub napisz, porozmawiajmy, czego poszukujesz. Ustalimy termin pierwszej sesji, podczas której spotkamy się osobiście lub przez Skype oraz otrzymasz wycenę.

Napisz lub zadzwoń:

Urszula Grabowska-Maleszko

Przygotowanie do prowadzenia terapii

 • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (CTSR Warszawa), Poziom I Podstawowy 2018, Poziom II Zaawansowany, 2019
 • Certyfikacja „Porozumienie Bez Przemocy NVC”, Poziom zaawansowany, 2019
 • Psychologia dla coachów (Wszechnica UJ), 2018
 • Erickson Certified Professional Coach „The Art&Science of Coaching” (Erickson College International), 2017
 • Clean Language i modelowanie symboliczne (Clean Coaching Polska), 2017
 • Certyfikat Mistrz Praktyk NLP (Akredytacja Europejskiego Stowarzyszenia NLPt), 2015
 • Wzrost w perspektywie ostatecznej- 4 kroki w pracy z żałobą i stratą (BetterFlow) , 2017
 • „Action Learning” Foundations, 2019

Zobacz także

Blog