W wyniku długoletniej współpracy z Urszulą Grabowską-Maleszko wielokrotnie miałam możliwość brania udziału w szkoleniach przez nią prowadzonych. Tematyka szkoleń była mocno zróżnicowana, dotyczyła zarówno profesjonalnej Obsługi Klienta, kształcenia w zakresie obejmowanego stanowiska menadżerskiego, jak również rozwoju osobistego.

         Treść szkoleń i ich forma była dostosowana do potrzeb i moich oczekiwań. Z przyjemnością stwierdzam, że nie tylko merytorycznie były one w pełni przemyślane i przygotowane. Również strona organizacyjna, materiały szkoleniowe i samo prowadzenie pozostało bez zarzutu.

        Przystępny i atrakcyjny sposób przekazania wiedzy, jak z zastosowanie ciekawych ćwiczeń praktycznych wpłynęło na bardzo pozytywną ocenę i ogromne zadowolenie nie tylko moje, ale również pozostałych uczestników szkoleń.

      Wiedza wyniesiona po szkoleniach była w pełni przydatna, a czas na nie poświęcony uważam w 100% za wykorzystany.

       Ze swojej strony polecam wzięcie udziału w szkoleniach prowadzonych przez Ulę, ze względu na formę jak również treści przekazane w sposób praktyczny i interesujący. Na co dzień zarówno w życiu prywatnym jak i służbowym mogę wykorzystać wiedzę zdobytą na szkoleniach u Uli.

      Szkolenia godne polecenia.

 

Marlena Kutyła

Szefowa Działu Finansowego JMDI