Magdalena Żmijewska

Ula Grabowska-Maleszko jest świadoma siebie i tego co dzieje się w procesie z klientem. Doskonale przygotowana merytorycznie, zarówno od strony biznesowej jak i coachingowej.

Życzliwa Klientowi i wspierająca go w zmianie, a jednocześnie stawiająca prawdziwe wyzwania, które tę zmianę powodują.

Szczerze i z radością rekomenduję Ulę Grabowską – Maleszko, jako profesjonalnego coacha z pasją każdej organizacji i Klientowi, który rozważa wkroczenie na ścieżkę zmiany.

Magdalena Żmijewska

Executive & Business Coach, Trener