W wyniku naszej współpracy zostały zatrudnione osoby do działu handlowego.

Pani Urszula przeprowadziła również zamówione przez moją firmę dla nowych pracowników szkolenie pt. „Efektywna i skuteczna sprzedaż. Moduł Komunikacja”. W szkoleniu brałam udział i oceniam wysoko jego zawartość merytoryczną, sposób przeprowadzenia szkolenia, przygotowane ćwiczenia i zadania oraz sposób przekazania uczestnikom wiedzy. Program szkolenia był przygotowany i dopasowany do potrzeb uczestników, co uczyniło szkolenie bardzo efektywnym.

Polecam współpracę z Urszulą Grabowską-Maleszko w zakresie szkoleń i konsultacji. Dzięki posiadanej wiedzy oraz doświadczeniu w sprzedaży, zarządzaniu i kierowaniu ludźmi potrafi ona skutecznie pomóc w znalezieniu odpowiedzi na ważne w biznesie pytania, wpływając tym samym na wzrost efektywności działania osób i organizacji.

Raz jeszcze polecam usługi p. Urszuli Grabowskiej-Maleszko

Magdalena Golonka
Dyrektor Zarządająca KGE Sp. z o.o. Sp.k.