MENTIS: Pracownicy Dwujęzycznej Prywatnej Szkoły Podstawowej MENTIS w dniu 27 sierpnia 2018r. uczestniczyli w szkoleniu „ Zarządzanie stresem dla nauczycieli i pracowników szkoły”, zrealizowanym przez firmę szkoleniową Maleszko.edu.
Szkolenie zostało przygotowane i zrealizowane w sposób profesjonalny z należytą starannością oraz dostosowane do potrzeb uczestników i specyfiki pracy nauczyciela. Szkolenie zostało poprzedzone szczegółową analizą potrzeb pracowników i przełożonych.
Szkolenie charakteryzowało się wysokim poziomem merytorycznym, a pojawiające się w nim przykłady i ćwiczenia dopasowane były do charakteru pracy uczestników. Forma realizacji w postaci warsztatu, z dużą ilością zajęć praktycznych przyczyniła się do wysokiej satysfakcji uczestników, którzy otrzymali konkretne narzędzia do wykorzystania w ich codziennej pracy.
Dzięki zaangażowaniu i profesjonalizmowi Pani Urszuli Grabowskiej-Maleszko, szkolenie zostało wysoko ocenione przez grupę, która zadeklarowała duże zadowolenie oraz jego przydatność.