Urszulę Grabowską-Maleszko poznałam ponad 6 lat temu, gdy prowadziła ze mną rozmowę rekrutacyjną. Pamiętam jeden fragment tej rozmowy, gdy zostałam zapytana co w przyszłości chciałabym w firmie robić. Pamiętam też swoją odpowiedź, iż łatwiej mi odpowiedzieć czego robić bym nie chciała – SPRZEDAWAĆ.

Teraz, po 6 latach rozwoju i szkoleń, gdy jestem szefową działu handlowego wiem, że w dużej mierze dzięki Uli i jej wsparciu, przekazywaniu wiedzy merytorycznej i praktycznej, spotkaniom coachingowym, moja ścieżka zawodowa poprowadziła mnie do pracy, w której się sprawdzam i jestem skuteczna.

Uczestniczyłam w wielu prowadzonych przez Maleszko.edu szkoleniach, począwszy od Obsługi Klienta poprzez Sprzedaż a ostatnio w zakresie Kierowania zespołem. Szkolenia prowadzone przez Ulę są bardzo ciekawe, dostosowane do możliwości i dynamiki grupy a przygotowane materiały szkoleniowe wyczerpująco opisują omawiane zagadnienia. Szkolenia spełniły moje oczekiwania w zakresie merytorycznym i znalazły odzwierciedlenie w praktycznych działaniach.

Prowadzone przez Maleszko.edu szkolenia charakteryzują się dużym profesjonalizmem organizacyjnym i merytorycznym. Poza przekazywaniem wiedzy potrafi również zachęcić wszystkich uczestników do aktywności w ćwiczeniach a pozytywna atmosfera w ich czasie sprzyja zdobywaniu wiedzy.

Dzięki Uli i jej szkoleniom – grupowym jak i indywidualnym – uwierzyłam w siebie i  przeszłam kilka szczebli awansu w firmie. Z przyjemnością mogę zarekomendować Ulę jako rzetelnego, profesjonalnego i solidnego szkoleniowca.

Agnieszka Gołda
Szefowa Działu Sprzedaży