REGULAMIN REALIZACJI VOUCHERÓW W RAMACH PROJEKTU LIFE BALANCE

 

DEFINICJE

Wydawca Vouchera  – firma Maleszko.edu, ul. Odkryta 1A, 03-140 Warszawa

Projekt Life Balance– weekendowe warsztaty dla kobiet organizowane przez Maleszko.edu

Voucher – dokument wystawiony przez Maleszko.edu w ramach projektu Life Balance, uprawniający do skorzystania z 30% rabatu na weekendowy warsztat dla kobiet w terminie 13-15.01.2017r.

Osoba obdarowana – każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna dysponująca wystawionym przez Maleszko.edu voucherem, akceptująca postanowienia niniejszego Regulaminu.

Realizacja Vouchera– warunkiem realizacji vouchera jest zakup weekendowego warsztatu dla kobiet w ramach Projektu Life Balance i skorzystanie z 30% rabatu.

 

WARUNKI OGÓLNE

  1. Voucher ważny jest do 16.12.2016 i nie podlega przedłużaniu
  2. Aby skorzystać z vouchera należy wejść na stronę maleszko.edu.pl , z menu głównego wybrać zakładkę Life Balance, kliknąć na produkt z data 13.01.2017r, zamówić wyjazd i wpisać Kod promocyjny znajdujący się na drugiej stronie Vouchera.
  3. Voucher nie jest środkiem płatniczym, nie podlega wymianie na gotówkę, nie może z niego być wydana reszta.
  4. Voucher może być wykorzystany tylko jednorazowo. Nie ma możliwości jego podziału.
  5. Wszelkie reklamacje związane z zakupem produktu przy użyciu vouchera będą rozpatrywane w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez użytkownika. Reklamacje należy kierować do firmy Malezko.edu na adres e-mail: biuro@maleszko.edu.pl. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-maila także opisać powód składanej reklamacji.

 

POSTANOWIENIA KONCOWE

  1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.maleszko.edu.pl
  2. Niniejszy regulamin uważany jest za zaakceptowany przez Nabywcę Vouchera z momentem dokonania zapłaty.
  3. Maleszko.edu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu użytkowania Voucherów