REGULAMIN REALIZACJI VOUCHERÓW W FIRMIE MALESZKO.EDU.PL

 

DEFINICJE

Wydawca Vouchera  – firma Maleszko.edu, ul. Odkryta 1A, 03-140 Warszawa

Nabywca Vouchera–  każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna dysponująca wystawionym przez Maleszko.edu voucherem, akceptująca postanowienia niniejszego Regulaminu.

Voucher  – dokument wystawiony przez Maleszko.edu w ramach danego szkolenia.

Realizacja Vouchera– warunkiem realizacji vouchera jest  zapłata za Voucher w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera.

WARUNKI OGÓLNE

  1. Termin ważności Vouchera widnieje na Voucherze. Nie może być jednak dłuższy niż 6 miesięcy od daty zakupu Vouchera.
  2. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.
  3. Voucher nie podlega przedłużaniu i musi być zrealizowany jednorazowo i w całości.
  4. Voucher może być wykorzystany tylko jednorazowo. Nie ma możliwości jego podziału.
  5. Wszelkie reklamacje związane z zakupem produktu przy użyciu vouchera będą rozpatrywane w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez użytkownika. Reklamacje należy kierować do firmy Malezko.edu na adres e-mail: biuro@maleszko.edu.pl. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-maila także opisać powód składanej reklamacji.

 

POSTANOWIENIA KONCOWE

  1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.maleszko.edu.pl
  2. Niniejszy regulamin uważany jest za zaakceptowany przez Nabywcę Vouchera z momentem dokonania zapłaty.
  3. Maleszko.edu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu użytkowania Voucherów